+48 32 728 30 97, 800 000 556

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w serwisie zasady przetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych Użytkowników naszej strony internetowej, jaką zapewniamy wszystkim naszym Klientom.

Jeśli Użytkownik przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu lub inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa. Takie informacje, jak również informacje nt. ew. działalności gospodarczej Klienta będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w naszej firmie zasadami bezpieczeństwa i poufności.

Pliki cookies

Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych naszej firmy.

Pliki cookies używane na stronach mogą przechowywać dane osobowe, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników oraz obłsugi wszelkich transakcji. Niektóre funkcjonalności na stronach nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies. Nie będzie np. możliwe wysłanie informacji z niektórych formularzy kontaktu.

Informacje dla Użytkowników:

Jakiego rodzaju plików cookie używamy?
Cookies trwałe to pliki, które zostają zapisane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, nawet po opuszczeniu przeglądanej strony. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji jest zapamiętanie wybranych przez Użytkownika preferencji podczas odwiedzenia danej strony internetowej jak na przykład zapamiętanie nazwy trasy podróży, czy danych osobowych zapamiętanych w procesie rezerwacji naszych usług. Celem tej funkcji jest umożliwienie automatycznego uzupełnienia wybranych pól na jego urządzeniu przy ponownym uruchomieniu serwisu. Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przechowywanie tej informacji na swoim urządzeniu. Aby usunąć takie dane, należy wyczyścić pliki cookie w przeglądarce użytkownika.
Cookies sesji, które w serwisie są niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z funkcjonalności w niej zawartych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez naszą firmę jest identyfikacja danej sesji (dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie.
Cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi firma współpracuje, umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez naszą firmę jest zebranie danych dotyczących ruchu na stronach internetowych. Nie są to dane osobowe. Firmy, które świadczą usługi analityczne dla firmy, to między innymi Gemius lub Google.

System rezerwacyjny:

Pełne informacje nt. polityki prywatności, RODO, przetwarzania danych zbieranych podczas zakładania rezerwacji, można znaleźć tutaj

Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.

Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
W przeglądarce Internet Explorer należy:
– wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie.
przeglądarce Mozilla Firefox należy:
– wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”
W przeglądarce Opera należy:
– wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”.
W przeglądarce Google Chrome należy:
– z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookie”.

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcję”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Warto podkreślić, że przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może być konieczne do prawidłowego działania serwisów transakcyjnych udostępnianych przez firmę Klientom na podstawie zawartych nimi umów. Takie ustawienie przez Użytkownika ustawień przeglądarki, które uniemożliwia instalowanie plików cookies może w takich sytuacjach całkowicie lub częściowo zablokować możliwość korzystania z tych systemów transakcyjnych.
Ochrona danych osobowych Klientów naszej firmy – zobowiązanie do zachowania poufności danych dotyczących Klientów

Naszym celem jest umacnianie zaufania do serwisu poprzez zapewnienie optymalnej ochrony powierzonych nam informacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru w zakresie sposobu przetwarzania swoich danych. Zachęcamy do podjęcia takiej decyzji, która da nam możliwość oferowania produktów i usług wychodzących naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom i potrzebom finansowym.

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Dane te chronimy stosując zgodne z obowiązującymi przepisami, najlepsze, zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne oraz rygorystyczne procedury. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie odpowiedniego przetwarzania danych Klienta. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, wymagamy od nich stosowania takich standardów ochrony informacji, jakie obowiązują w firmie.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) Klientom przysługuje prawo do:
– żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania swoich danych osobowych,
– dostępu do swoich danych osobowych,
– zmieniania tych danych,
– żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w celach marketingowych.

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem:
– Infolinii: 801 000 556, +48 32 728 30 97
– Serwisu internetowego: http://www.tanie-latanie.net
– Oddziałów firmy

Gdzie szukać pomocy

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.